Vertrouwelijkheid

We spreken af dat er door geen van beiden (dus coach en gecoachte) mededelingen aan derden worden gegeven zonder medeweten en uitdrukkelijke toestemming van de ander. 100% vertrouwelijkheid dus.